TIN TỨC
NEWS

Album chân dung ngoại cảnh chuẩn model của Ly Ly

Xin chào các bạn!

Hôm nay, Xuân Hào xin chia sẽ cho các bạn 1 số khoảnh khắc rất đẹp nữa, trong bộ ảnh chân dung ngoại cảnh của Ly Ly tại LandMark 81. Đây là 1 tọa độ rất đẹp cho các bạn check in.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Thân ái!
Xuân Hào Photo

xuanphaophoto chân dung ngoại cảnh

xuanphaophoto chân dung ngoại cảnh

xuanphaophoto chân dung ngoại cảnh

xuanphaophoto chân dung ngoại cảnh

xuanphaophoto chân dung ngoại cảnh